Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
 • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
 • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
 • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
 • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
 • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
 • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
 • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
 • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

AVPAK-20 V3.0

Software for hardness testing machines

Kod produktu: 11AAD522-DEE

avpak_1.jpg
avpak_1.jpg
example_avpak_v3.psd
avpak_auto_measure_indent.jpg
avpak_auto_trace_cont_1.jpg
avpak_grouping_chd.jpg
avpak_histo_group.jpg
avpak_hardness_case_hd.jpg
avpak_histo.jpg
avpak_report_2.jpg

AVPAK-20 V3.0

Software for hardness testing machines

Kod produktu: 11AAD522-DEE

Cena na żądanie
OpisOprogramowanie do twardościomierzy

AVPAK za pomocą programów pomiarowych umożliwia zautomatyzowane testy wielopunktowe w kierunkach X, Y i Z.
Obsługuje Test Jominy.

Funkcje:
 • Automatyczny odczyt
 • Testowanie jedno- i wielopunktowe
 • Tworzenie programów pomiarowych
 • < li>Edytor wzorców
 • Automatyczne pozycjonowanie wzoru wzdłuż konturu
 • Ocena CHD, NHD i SHD
 • Wzorzec testowy Jominy
 • Zaawansowany edytor raportów
Oprogramowanie do twardościomierzy

AVPAK za pomocą programów pomiarowych umożliwia zautomatyzowane testy wielopunktowe w kierunkach X, Y i Z.
Obsługuje Test Jominy.

Funkcje:
 • Automatyczny odczyt
 • Testowanie jedno- i wielopunktowe
 • Tworzenie programów pomiarowych
 • < li>Edytor wzorców
 • Automatyczne pozycjonowanie wzoru wzdłuż konturu
 • Ocena CHD, NHD i SHD
 • Wzorzec testowy Jominy
 • Zaawansowany edytor raportów
Export on Demand