Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Export on Demand

Mikrometerhuvuden med ickeroterande spindel

110-101_z3.eps
  • Mikrometerhuvud med ultrafin stigning.
  • Med ickeroterande spindel, speciellt lämplig för fininställning.
  • Tack vare dubbelspindel med differentialrörelse uppnås den extremt fina stigningen 0,05 mm/varv.
153-101_z.eps
  • Mikrometerhuvud med ickeroterande spindel för ömtåliga arbetsstycken
  • Lämpligt för applikationer där den vridande effekten med en standardspindel inte är önskvärd då den kan skada detaljen
197-101_z.eps
  • Mikrometerhuvud med ickeroterande spindel och 1 mm stigning.
  • På mättrumma med 100-delsstreck kan man direkt avläsa mätvärdet utan att addera 0,5 mm-värdet, för undvikande av avläsningsfel.
  • Nollställning sker på den vridbara skalhylsan.
153-301_z.eps
  • Mikrometerhuvud med extra stor trumma och ickeroterande spindel.